Największym dopływem rzeki Iny jest Krąpiel. Jest to rzeka zaliczana do rzek górskich. Rzeka bierze swój początek w Jeziorze Chociwel. Następnie przepływając przez powiat Stargardzki, wpływa koło Stargardu do rzeki Iny. Krąpiel tworzy liczne i malownicze meandry, a swój najpiękniejszy odcinek, znajdujący się w dolinie Krąpieli, został wyznaczony do ochrony w formie obszaru -" Natura 2000 Dolina Krąpieli".

Płynąc przez Dolinę rzeka ma piaszczysto - kamieniste dno o dużej czystości wody oraz wartkim nurcie. W tym rejonie rzeka płynie głęboko wciętą, krętą doliną o stromych zboczach. Głębokość rzeki wynosi 0,5 m latem do 3 m zimą.

Krąpiel - kajaki

Rzeka nadaje się do przepłynięcia jedynie przy wysokim stanie wody, zwykle wiosną do końca maja. Jest to rzeka trudna, dla zaawansowanych kajakarzy. Po drodze znajduje się wiele przeszkód - pozostałości młynów, wiele zwalonych drzew - i to wszystko przy szybkim, wartkim nurcie. To sprawia, że mamy tutaj charakter spływu górskiego. Ostatnia część Krąpieli jest spokojna, jednakże zarośnięta łozami. Spływ kończymy na terenie Stargardu.


Ciekawe miejsca na trasie spływu

Wieś Krąpiel - Dwór z przełomu XIX i XX wieku, A przy nim rozległy park przypałacowy.

Kościół granitowy z XIII wieku.

Pomnik Przyrody: głaz narzutowy o obwodzie 8 m (przed Kościołem).