Odra dzieli się na Wschodnią i Zachodnią. Obszar między nimi zwany jest Międzyodrzem. Na jego terenie został utworzony Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. Międzyodrze to obszar, który obejmuje fluwiogeniczne torfowiska i mokradła, poprzecinany siecią kanałów i starorzeczy, które łączą Odrę Wschodnią i Zachodnią.

Ten system kanałów został utworzony w latach 20 - tych ubiegłego wieku, aby przez system rowów melioracyjnych i śluz, zabezpieczyć Szczecin przed zalaniem powodzią. Niestety, w obecnych czasach kanały szybko zarastają i są mocno zaniedbane.

Międzyodrze - kajaki

Na terenie Międzyodrza mamy szereg tras kajakowych, które przybliżą nam piękno tego regionu.

Ciekawe miejsca Międzyodrza

Obszar ochrony Natura 2000 Dolina Dolnej Odry

Wielkie siedliska ptactwa i roślin