Trzy podstawowe zasady

1.Pływamy w kamizelkach asekuracyjnych

2.Nie pływamy pod wpływem alkoholu i srodków odurzjących

3.Osoby nie umiejace pływać powinny znajdowac sie w kajaku z osobami posiadajacymi taka umiejetność


http://www.bystrze.org/download/kajakiembezpiecznie.pdf