Ruch na wodzie reguluje Ustawa o Żegludze Śródlądowej oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2003 roku

(Dz.U.02.212.2072).

Najważniejsza uwaga dotycząca kajaków:


mniejsza jednostka musi ustąpić miejsca jednostkom większym, czyli kajak ustępuje miejsce jednostkom większym.