Uroczyska brzegów Iny i okolic Sowna

Stare spróchniałe drzewapowalone drzewa img_0023 img_0024 img_0025

Częste obrazki w czasie spływu